ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1215245
อีเมล์ : Noinuchatturat@hotmail.com
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,15:31  อ่าน 220 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รวมกวีนิพนธ์ คำน้อย
รายละเอียดผลงาน
ได้รับคัดเลือกเป็นกวีนิพนธ์ดีเด่น ปี 2559 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,15:31   อ่าน 220 ครั้ง