ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,12:30  อ่าน 314 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลกรสู่มืออาชีพ เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,12:30   อ่าน 314 ครั้ง