ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2560,09:18  อ่าน 255 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
รายละเอียดผลงาน
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2560,09:18   อ่าน 255 ครั้ง