ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,12:28  อ่าน 237 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน
รายละเอียดผลงาน
หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 2-3 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 5 ห้อง 501 ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,12:28   อ่าน 237 ครั้ง