ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2560,19:05  อ่าน 208 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดผลงาน
5-6 ตุลาค 2560  ณ  โรงเรียนพิชญะ  
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2560,19:05   อ่าน 208 ครั้ง