ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,20:03  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์
ชื่ออาจารย์ : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,20:01  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบรรณารักษ์ "อนาคตห้องสมุด...ห้องสมุดอนาคต"
ชื่ออาจารย์ : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,19:54  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต 17 สค 62
ชื่ออาจารย์ : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,19:52  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ค่ายต้นกล้าพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,19:44  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพครู ด้วยโปรแกรม Adobe photoshop
ชื่ออาจารย์ : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,19:41  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ชื่ออาจารย์ : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,19:34  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมตามโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ชื่ออาจารย์ : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2562,19:28  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.3
ชื่ออาจารย์ : คุณครูหิรัญญา ช่วยหะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2562,17:29  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writer Contest 2019 (ครั้งที่ 3)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2562,15:33  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..