ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิทยากรการอบรมสัมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย VSDC Free VideonEditor x32"
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:55  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สร้างชื่อเสียงด้านทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:52  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:52  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:09  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ เดี่ยวขิม 7 หย่อง
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:05  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:05  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1เดี่ยวจะเข้
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:04  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เดี่ยวขิม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:03  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุรโชค สังฆธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,16:24  อ่าน 247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ชื่ออาจารย์ : คุณครูวิภาดา เจือจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,16:24  อ่าน 263 ครั้ง
รายละเอียด..