ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิทยากรการอบรมสัมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย VSDC Free VideonEditor x32"
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:55  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สร้างชื่อเสียงด้านทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:52  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:52  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:09  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ เดี่ยวขิม 7 หย่อง
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:05  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:05  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1เดี่ยวจะเข้
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:04  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เดี่ยวขิม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:03  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ วิชา ว23104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,12:21  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ วิชา ว31104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 4 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,12:20  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..