ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ สาขา ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะดนตรี
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเมธี แปนเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,10:43  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกลงบทความวิชาการ หนังสือ Vol. 4 No. 1 (2021): Mahidol Music Journal
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,10:34  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) แนวปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practie) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : คุณครูจิรวัฒน์ ครองยุติ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,12:59  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน "เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4/5 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม"
ชื่ออาจารย์ : คุณครูอนัญญา อัตนัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,17:45  อ่าน 2258 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกเพื่อการบรรเลงเดี่ยวขิมเพลงลาวแพน (วิจัยปริญญาโท)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,17:36  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง"การพัฒนาแบบฝึกขิมเพื่อใช้ในการสอนวิชาปฏิบัติขิมขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม"
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,17:34  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรการอบรมสัมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย VSDC Free VideonEditor x32"
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:55  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สร้างชื่อเสียงด้านทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:52  อ่าน 373 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:52  อ่าน 378 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:09  อ่าน 428 ครั้ง
รายละเอียด..