ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,06:10   อ่าน 59 ครั้ง
ชื่อผลงาน : “รางวัลรองชนะเลิศ”
ชื่อนักเรียน : การประกวด “TO BE NUMBER ONE THE STAR OF NONT”
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,21:39   อ่าน 1010 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนจังหวัดนนทบุรี
ชื่อนักเรียน : ชมรม TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,21:38   อ่าน 971 ครั้ง
ชื่อผลงาน : “รางวัลชมเชย”
ชื่อนักเรียน : การประกวดแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,21:38   อ่าน 990 ครั้ง
ชื่อผลงาน : “รางวัลสถานศึกษาดีเด่น” โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.
ชื่อนักเรียน : โครงการสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,21:37   อ่าน 1334 ครั้ง
ชื่อผลงาน : “รางวัลสถานศึกษาดีเด่น”
ชื่อนักเรียน : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,21:37   อ่าน 1075 ครั้ง
ชื่อผลงาน : “รางวัลเหรียญเงิน” การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญารินดา ชัยพิพัฒน์ เด็กหญิงรุจิรา บุคะธรรม และเด็กหญิงวีรพงษ์ ป้าอาสา
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,21:36   อ่าน 1207 ครั้ง
ชื่อผลงาน : “รางวัลเหรียญ” การประกวดมารยาทไทย ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ชื่อนักเรียน : นายชญานนท์ ไหมทองและนางสาวสุชาดา การะเกตุ
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,21:36   อ่าน 992 ครั้ง
ชื่อผลงาน : “รางวัลเหรียญ\" การประกวดมารยาทไทย ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุนิสา คงสืบเสาะ และเด็กชายอนันตา นัทธีทอง
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,21:35   อ่าน 999 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน
ชื่อนักเรียน : นางสาวศิรดา ใบบัว
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,21:34   อ่าน 1001 ครั้ง