ลูกจ้างประจำ

นายมงคล พันตาเอก
พนักงานขับรถยนต์

นายดำรง กรรฉิม