ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
หลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/05/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 726819
Page Views 1175392
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูวรวิทย์ ศรีนุต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูอิทธิพันธ์ แสงเขียว
ครู คศ.3

คุณครูสุชัญญา ดุษฎีอำไพ
ครู คศ.2

คุณครูอุมาพร ผาจันทร์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงคณิต ขันธชัย
ครู คศ.2

คุณครูปรีดา ชื่นกลิ่นธุป
ครูผู้ช่วย

คุณครูรัตนาวดี กุลจันทร์ไพบูลย์
พนักงานราชการ