ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/05/2013
ปรับปรุง 19/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 683981
Page Views 1095729

คุณครูวรวิทย์ ศรีนุต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูอิทธิพันธ์ แสงเขียว
ครู คศ.3

คุณครูสุชัญญา ดุษฎีอำไพ
ครู คศ.2

คุณครูอุมาพร ผาจันทร์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงคณิต ขันธชัย
ครู คศ.1

คุณครูปรีดา ชื่นกลิ่นธุป
ครูผู้ช่วย

คุณครูรัตนาวดี กุลจันทร์ไพบูลย์
พนักงานราชการ