ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
หลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/05/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 726856
Page Views 1175432
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูลักษณ์ศยา แป้นภู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูวิรัด ช่อดาว
ครู คศ.1

คุณครูสมควร พ่อวงษ์
ครู คศ.1

คุณครูธีรารัตน์ ตันเจริญ
ครู คศ.1

คุณครูสุภาวดี มุ้ยจีน
ครู คศ.1

คุณครูรุ่งฤดี หลวงเจริญ
ครูผู้ช่วย

คุณครูศิรินพร อานันทไพศาล
ครูอัตราจ้าง อบจ.

คุณครูกมลมาศ ยูรักคุณ
ครูอัตราจ้าง อบจ.

คุณครูทิพามณี หาผล
ครูอัตราจ้าง อบจ.