กลุ่มสนับสนุนการสอน

คุณครูชนิกานต์ ศักดาณรงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0887906038
อีเมล์ : billchanikan@gmail.com

คุณครูอารีรัตน์ จำปาจีน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0890526229
อีเมล์ : ิิbearsura666@gmail.com

คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0854158128
อีเมล์ : ya_ya_123@gmail.com