ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูวิภาพร ธรรมสา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

คุณครูจันจิรา ทรัพย์อนันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

คุณครูอุษณา ขำดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

คุณครูวรรณนิศา นนทศักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

คุณครูพัชรินทร์ บุญสาง
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายจิรวัฒน์ ครองยุติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจันทร์สุดา ท่อนเสาร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4