กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูวรรณนิศา นนทศักดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

คุณครูจันจิรา ทรัพย์อนันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

คุณครูอุษณา ขำดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

คุณครูพัชรินทร์ บุญสาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

คุณครูจิรวัฒน์ ครองยุติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0803202637
อีเมล์ : khrxngyuticirwathn@gmail.com

คุณครูจันทร์สุดา ท่อนเสาร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6