กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คุณครูพัชรินทร์ ไม้เกษ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0809154639
อีเมล์ : yai.maikate@gtmail.com

คุณครูเอื้อมพร เบ็ญนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0922567264
อีเมล์ : ouibhappy@gmail.com

คุณครูอนัญญา อัตนัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0818226096
อีเมล์ : ruj_rock@hotmail.com

คุณครูขนิษฐา ทิพย์มงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0829721029
อีเมล์ : Nisty_07@hotmail.com

คุณครูขวัญสุดา กองช้าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 080-1569671
อีเมล์ : khwansuda1902@gmail.com

คุณครูวิภาดา คำคุ้ม
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0985451336
อีเมล์ : ben30khomkhum@gmail.com

คุณครูอินทนนท์ บุญจวง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6