ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูหิรัญญา ช่วยหะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0917278127
อีเมล์ : Pearhiranya@gmail.com
ที่อยู่ :
29 ม.2 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2562 ปริญญาตรี (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / สาขาวิชาภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เหรียญทองแดง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.3