ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่างแ (อ่าน 76) 28 พ.ย. 61
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคารเรียนพิเศษ ๔ ชั้น อาคาร ๑ ชั้น ๒,ชั้น ๓ และชั้น (อ่าน 547) 13 พ.ย. 60
ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพิเศษ 4 ชั้น (อาคาร 1 – 3 ), โร (อ่าน 896) 23 พ.ย. 59
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 826) 04 พ.ย. 59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1313) 24 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ปูกระเบื้้อง อาคารหอประชุม (อ่าน 1286) 06 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย ครั้งที่ ๓ (อ่าน 1660) 01 ต.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย ครั้งที่ ๒ (อ่าน 1163) 19 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย (อ่าน 1276) 08 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปูกระเบื้อง อาคารหอประชุม (อ่าน 1278) 08 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ จำนวน 1 ชุด (อ่าน 766) 13 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคา ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) มีมอก. รับรอง (อ่าน 1627) 29 เม.ย. 57
เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบ ดิจิตอล ที่มีประสิทธิภาพสูง (อ่าน 928) 16 ก.ย. 56
สอบราคาซื้อชุดกีฬาฟุตบอล (เสื้อและกางเกง) (อ่าน 1064) 09 ส.ค. 56
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงห้องเรียนสู่ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (อ่าน 1358) 04 ส.ค. 56
ประกาศสอบราคาซื้อซุ้มเคลื่อนที่ติดตั้งล้อสำหรับเคลื่อนที่ (อ่าน 925) 08 ก.ค. 56