ประกาศ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด้กพิการ
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง และตำแหน่งธุรการ
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาการงานอาชีพ
งดรับ งดให้
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
รางวัลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ
สถานศึกษาปลอดกัญชาและกัญชง
ผลการคัดเลือกร้านค้าในโรงอาหาร โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2565
กำหนดการ ข้อปฏิบัติการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การประกวดนวัตถกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมรับสมัครลูกจ้างทั่วไป 1 อัตรา (เพศชาย)
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
การจัดการเรียนการสอน
กำหนดการงานวันสถาปนาโรงเรียน (ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา)
ขยายเวลาในการเรียนออนไลน์ 2/2564
เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ตารางเรียนออนไลน์ในช่วงสถาณการณ์โควิด ฉบับใหม่
ประกาศจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
วิธีรับมือโรคโควิด-19 Omicron
ประกาศหยุดเรียนในวันที่ 30 ธ.ค.2564 ถึงวันที่ 3 ม.ค.2565 เนื่องในเทศกาลปีใหม่
ประกาศหยุดเรียนครึ่งวัน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา