ประกาศ
การจัดการเรียนการสอน
กำหนดการงานวันสถาปนาโรงเรียน (ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา)
ขยายเวลาในการเรียนออนไลน์ 2/2564
เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ตารางเรียนออนไลน์ในช่วงสถาณการณ์โควิด ฉบับใหม่
ประกาศจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
วิธีรับมือโรคโควิด-19 Omicron
ประกาศหยุดเรียนในวันที่ 30 ธ.ค.2564 ถึงวันที่ 3 ม.ค.2565 เนื่องในเทศกาลปีใหม่
ประกาศหยุดเรียนครึ่งวัน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา
วัคซีน
ขอให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ยืนยัน และ รับเอกสารการเข้ารับการฉีดวัคซีนPfizer
นิทรรศการบ้านพอเพียงออนไลน์ สไตล์ยุคโควิด
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2564
ขอเชิญร่วมประกวด สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ชิงเงินรางวัลรวม 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 กันยายน 2564
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษษ 2564
กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (คาบละ 40 นาที)
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ
เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว ม.1 และ ม.4
(แก้ไข)ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม