ผลงานนักเรียน
กีฬาเยาว์ชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
ผลการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ต้านภัยยาเสพติต
การแข่งขันฟุตบอล อบจ..นนทบุรี ต้านยาเสพติด
การแข่งขันฟุตบอล อบจ..นนทบุรี ต้านยาเสพติด
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “แคนแก่นคูณเกมส์“
เก็บตัวฝึกซ้อมทีมฟุตบอลชาย ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
รางวัลชนะเลิศเซปักตะกร้อเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (หญิง)
มอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ทีมนักกีฬาฟุตบอลชาย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภท ก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง “ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564”
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
Asian Youth Para Games 2021
SAT Football Thailand Championship
ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
TCAS รอบ Admission
TCAS รอบ Admission
TCAS รอบ Admission
TCAS รอบ Admission
TCAS รอบ Admission
TCAS รอบ Admission