ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 142) 26 ก.ย. 65
คู่มือกลุ่มการบริหารงานทั่วไป (อ่าน 27) 08 ก.ย. 65
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (อ่าน 135) 30 ส.ค. 65
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (อ่าน 129) 30 ส.ค. 65
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ่าน 132) 29 ส.ค. 65
สถานศึกษาปลอดกัญชา และ กัญชง (อ่าน 706) 22 มิ.ย. 65
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ SLI Model (อ่าน 634) 14 มิ.ย. 65
นวัตกรรมทางการบริหารจัดการการศึกษา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม (อ่าน 607) 14 มิ.ย. 65
นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ Open Class ด้วยวงล้อแห่งการพัฒนา PDSA (อ่าน 587) 14 มิ.ย. 65
การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิไตย ปี 2565 (อ่าน 553) 07 เม.ย. 65
(อ่าน 420) 05 เม.ย. 65
กำหนดการงานวันสถาปนาโรงเรียน (ทอดผ้าป่าสามัคคี) (อ่าน 4247) 09 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง พบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ (อ่าน 3626) 08 ม.ค. 65
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา (อ่าน 3607) 03 ม.ค. 65
คู่มือโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม Potinimitwittayakom Safety School (อ่าน 5065) 13 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 3744) 10 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย (รอบขยายเวลา) (อ่าน 3842) 30 ก.ย. 64
รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา (วิชาเอกภาษาไทย) งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (อ่าน 3876) 27 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 3719) 26 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อ่าน 3711) 24 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย (งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) (อ่าน 3695) 24 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 3788) 20 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี (อ่าน 3592) 14 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) (อ่าน 4198) 10 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการจิตอาสาแชร์สื่อ (อ่าน 3471) 11 ส.ค. 64
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2564 แบบ ON SITE เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3671) 14 มิ.ย. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาในกรณีพิเศษ เพิ่มเติมฉบับที่ 4 (3ม.ค.2564) (อ่าน 3711) 05 มี.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาในกรณีพิเศษ เพิ่มเติมฉบับที่3 (2 ม.ค.2564) (อ่าน 3707) 05 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ (อ่าน 3722) 05 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง แนวทางการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร (อ่าน 3724) 05 มี.ค. 64
ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติ (อ่าน 4001) 05 มี.ค. 64