ประชาสัมพันธ์
กำหนดการงานวันสถาปนาโรงเรียน (ทอดผ้าป่าสามัคคี) (อ่าน 37) 09 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง พบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ (อ่าน 34) 08 ม.ค. 65
วิธีรับมือโรคโควิด-19 Omicron (อ่าน 35) 03 ม.ค. 65
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา (อ่าน 31) 03 ม.ค. 65
คู่มือโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม Potinimitwittayakom Safety School (อ่าน 183) 13 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 188) 10 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย (รอบขยายเวลา) (อ่าน 299) 30 ก.ย. 64
รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา (วิชาเอกภาษาไทย) งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (อ่าน 282) 27 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 241) 26 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อ่าน 217) 24 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย (งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) (อ่าน 218) 24 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 261) 20 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี (อ่าน 115) 14 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) (อ่าน 550) 10 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการจิตอาสาแชร์สื่อ (อ่าน 76) 11 ส.ค. 64
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2564 แบบ ON SITE เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 216) 14 มิ.ย. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาในกรณีพิเศษ เพิ่มเติมฉบับที่ 4 (3ม.ค.2564) (อ่าน 284) 05 มี.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาในกรณีพิเศษ เพิ่มเติมฉบับที่3 (2 ม.ค.2564) (อ่าน 278) 05 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ (อ่าน 307) 05 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง แนวทางการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร (อ่าน 307) 05 มี.ค. 64
ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติ (อ่าน 310) 05 มี.ค. 64