วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "สัตตบงกชเกม" ครั้งที่ 16 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
ตรวจสุขภาพครู
จานร่อน
ตรวจสุขภาพนักเรียน
เข้ารับรางวัล
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565
นางกุสุมา ยี่ภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม พร้อมด้วย นางสาววรางคณา นิ่มราศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  เข้ารับรางวัล เหรียญเงิน มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี​  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ ด้านการศึกษา และรางวัลโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมมีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ​ 2565​ ระดับ​ A
เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปละสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารเข้าร่วมอบรม
ทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรม Let's cheer together
ร่วมประชุมโครงการห้องเรียน พสวท.
ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีภายใน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
แสดงความยินดีกับนายสุธี ทองแย้ม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
การประชุมสร้างความเข้าใจ การนิเทศแบบ Groups Model ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพคุณเเม่ราตรี ลาวน้อย มารดาของคุณครูอลิสา วริศธนารัช
ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 HD แชมป์เปี่ยนคัพ 2022
เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี
เข้าพบท่านพ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และคุณผกามาศ เอื้อชูยศ ประธานกรรมการบริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมแสดงความยินดี
นางกุสุมา ยี่ภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีแด่ นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
ขอแสดงความยินดี
ร่วมแสดงความยินดี
เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษานนทบุรี
ต้อนรับ นางกุสุมา ยี่ภู่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ร่วมแสดงความยินดีแด่ ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด