ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายคมสันติ์ ดางาม หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ พร้อม คณะครูกลุ่มสาระการเรียน
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 62
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 62
ประชุม ๕ องค์กรหลัก โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 62
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ประจำปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
๑๖-๑๗ พ.ย.๖๒กิจกรรมเข้าค่ายในโครงการเยาวชนเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พิพิธภัณฑ์การเกษตร
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมทองดี
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 62
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 62
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 62
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 62
กิจกรรมวิจัยโรคออฟฟิศซินโดรม จากมหาหาวิทยาลัยมหิดล
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62
วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอ
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 62
วันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อช
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 62
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 62
วันที่ ๑๑ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรสร้างชาติ ถวายสองมหาราชจอมราชา จัดโดยคณะสงฆ์วั
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 62
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 62
งานมุฑิตาครูผู้เกษียณอายุราชการ ร้อยรัก รวมใจ สายใย มุฑิตา
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 62
พิธีมอบโล่เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ณ วัดบ
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
วันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดกิจกรรมร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62