ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน พร้อมฉีดพ้นฆ่าเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ [29 ธ.ค.63]
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 63
งานอาคารสถานที่ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียน พร้อมฉีดพ้นฆ่าเชื้อ เพื้อลดความเสี่ยงการแพร่ร
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และแนวทางการปฏิบัติในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมฉีดพ้นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
ทัศนศึกษา ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค (16 ธ.ค.63)
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 63
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด (14-26ธ.ค.63)
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 63
ทัศนศึกษา ม. ปลาย 4/12/2563
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63
NONTHABURI FUTSAL LEAGUE 2020-2021 [29พ.ย.63]
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 63
NONTHABURI FUTSAL LEAGUE 2020-2021 [15 พ.ย.63]
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 63
กราบลา ผอ. ไป "เวียงเทพวิทยา"
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 63
Congrats ผอ. ใหม่ของราษฎร์นิยม
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 63
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพ
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
งานห้องสมุด โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ประชุมและปรึกษาหารือร่วมกับสโมสร SCG เมืองทอง เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักกีฬาฟุตบอล
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 63
โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 63
นักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 จาก ดร.นิพนธ์ ก
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 63