ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
คณะกรรมการจาก สพม.3 นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
การอบรมเตรียมความพร้อมมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบเพื่อคัดเลือกห้องเรียน
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 63
คณะกรรมการจาก สพม.3 นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
รับการประเมิน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
โครงการ "ปันรัก จากครอบครัว พ.น." วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการ ดร. แน่งน้อย เพ็งพันธ์ นำคณะครูกลุ่มงานสื่อเทคโนโลยีและหัวหน้ากล
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
โครงการ "ปันรัก จากครอบครัว พ.น."
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
สพม. 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ (สพม.3) เข้าเยี่ยมชมกำกับดูแลการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นม.1และชั
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
ร่วมด้วย ช่วยกัน รู้ทัน COVID-19
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ม.6
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ม.4-5
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ม.1-3
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
การอบรมการใช้งานระบบ National e-Library หลักสูตรผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกร
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 63
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 63
งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 นักเรียนเรียนรวม
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 62