ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ม.6
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ม.4-5
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ม.1-3
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
การอบรมการใช้งานระบบ National e-Library หลักสูตรผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกร
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 63
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 63
งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 นักเรียนเรียนรวม
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 62
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 62
ดร. แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโร
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 62
ดร. แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ สำน
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 62
วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายคมสันติ์ ดางาม หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ พร้อม คณะครูกลุ่มสาระการเรียน
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 62
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 62
ประชุม ๕ องค์กรหลัก โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 62
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ประจำปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
๑๖-๑๗ พ.ย.๖๒กิจกรรมเข้าค่ายในโครงการเยาวชนเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พิพิธภัณฑ์การเกษตร
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมทองดี
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 62
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 62
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 62
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 62
กิจกรรมวิจัยโรคออฟฟิศซินโดรม จากมหาหาวิทยาลัยมหิดล
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62