ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๑ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรสร้างชาติ ถวายสองมหาราชจอมราชา จัดโดยคณะสงฆ์วั
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 62
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 62
งานมุฑิตาครูผู้เกษียณอายุราชการ ร้อยรัก รวมใจ สายใย มุฑิตา
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 62
พิธีมอบโล่เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ณ วัดบ
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
วันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดกิจกรรมร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระ
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
วันพุธที่๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เข้าร่วมประชุมการ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 62
วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ คุณครูกฤษณี สุริยาแสงศรี เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 62
การแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสนม ตึก ๔ ชั้น ๑ มหาวิทยาลั
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 62
๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียน ณ สวนเกร็ดพุทธ
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 62
มอบเกียรติบัตรห้องเรียน 3C เดือนสิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 62
โครงการอบรมเครื่องบินพลังยาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 62
วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายทองสา ทวีโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 62
ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 62
เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 62
วันแม่ ตอนเย็น
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 62
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร. แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้าร่วมประชุม
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 62
เข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๕ รอบระดับจังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 62