ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 63
นักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 จาก ดร.นิพนธ์ ก
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 63
รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่น 14 ปีหญิง “อบจ.ชลบุรี 2020” [13 ก.ย.63]
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (12 ก.ย.63)
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
รางวัลการแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานออนไลน์ (10 ก.ย.63)
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อบจ.ชลบุรีคัพ 2020” เข้ารอบชิงชนะเลิศ [12 ก.ย.63]
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 63
ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อบจ.ชลบุรี คัพ 2020” [10 ก.ย.63]
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
ดร.แน่งน้อยเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อบจ.ชลบุรี คัพ 2020” [9 ก.ย.63]
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
การแข่งขันฟุตบอล กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รุ่น ๑๔ ปี ชาย เข้ารอบชิงชนะเลิศ [9 ก.ย.63
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
กลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมกอบรมนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63
เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
วันที่ ๓๑ สิงหาคม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้ารับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่น ๑๔ ปีชาย รายการ 16th THAILAND P
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
เปิดประชุมกอง ลูกเสือ ภาคเรียนเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมชมการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อเตรียมวามพร้อมในการประเมิณโรงเรียนคุณธรรม
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วิทย
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 63
ปลูกต้นไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63