วารสารอิเล็กทรอนิกส์
สุขใจใส่บาตรทุกวันศุกร์
การเสวนารับฟังความคิดเห็นการรับนักเรียนหญิงเข้าศึกษาต่อโรงเรียน ขสทบ.
NST Fair Science Carnival Bangkok
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ชมนิทรรศการ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันบีหลวง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
พิธีประกาศแสดงเจตจำนง ในการบริหารงานโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม (โรงเรียนสุจริต)
โครงการค่ายทักษะชีวิต "รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด SPM Nonthaburi"
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครั้งที่ 4/2565
ขอแสดงความยินดีกับครูปิยนุช เหล่าชาติ
กิจกรรมสุขใจใส่บาตรทุกวัศุกร์
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 3
โรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคมร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพัง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและผู้นำสภานักเรียน
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
รางวัลนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการสภาเด็กและเยาวชนปากเกร็ด
การแข่งขัน SPECIAL OLYMPICS WORLD SUMMER GAMES 2023 BERLIN
กิจกรรม Science Show
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

เนื่องในโอกาสที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมนำอาหารมาร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

ที่มาร่วมแสดงความยินดี

นิเทศติดตามเพศวิถี
กิจกรรมplc ลดการบ้านนักเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้
English Day Camp
ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
หลักสูตรห้องเรียนอาชีพ
วิพากษ์ Teach Blueprint
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 2