ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 62
เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 62
ดร. แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม แสดงความยินดีกับทีมเซปักตะกร้อหญิง
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 62
ค่ายต้นกล้าพอเพียง
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 62
กิจกรรมมอบป้ายห้องเรียน 3C ให้กับห้องเรียนที่มีความสะอาดในระดับเกณฑ์มาตรฐานประจำเดือนกรกฎาคม
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 62
โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 62
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่น่าอยู่ โดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปากเกร็ด
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 62
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องใน
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 62
การอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ ๕
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 62
การประชุม เรื่องการกำหนดจัดงานคืนสู่เหย้า และเลือกประธานชมรมศิษย์เก่าคนใหม่
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 62
ผู้อำนวยการเข้าเยี่ยมไข้ภรรยาครูเมธี แปนเมือง
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 62
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โดยคุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี นำนักเรียน จำนวน 26 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 62
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบชิ้นงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป”
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 62
ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์ รับรางวัลแม่ตัวอย่างจากสมาคมคนของแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 62
ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 62
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน )
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 62
แสดงความยินดีกับสภานักเรียนชุดประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และร่วมประดับเข็มให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 62