ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารทั่วไป
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน พร้อมฉีดพ้นฆ่าเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณโรงเรียน พร้อมฉีดพ้นฆ่าเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และแนวทางการปฏิบัติในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมฉีดพ้นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 63
รับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดป้องกันโควิค-19
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 63
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
การอบรมเตรียมความพร้อมมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
ร่วมด้วย ช่วยกัน รู้ทัน COVID-19
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 63
ประชุม ๕ องค์กรหลัก โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 62
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 62
กิจกรรมวิจัยโรคออฟฟิศซินโดรม จากมหาหาวิทยาลัยมหิดล
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62
วันที่ 23. ก.ค. 62. นางสุชัญญา ดุษฎีอำไพ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนเข้าร่วมประชุมโรงเรียนส่งเสริมสุขภา
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 25/2562 สืบสานประเพณีสงกรานต์
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 62