ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานพัสดุโรงเรียน
ประกาศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 62