ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์มกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 2563
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมชุมนุมปี 2563 (pdf)
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมชุมนุมปี 2563
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 63
แบบฟอร์ม PLC ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 63
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม ปีการศึกษา2562
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 62
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 62
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 62
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 2562
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิต เรื่องที่ 84/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมที่ 80 เรื่องพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2562
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 65/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมิน นิเทศ ติดตามผลการ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 54/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศ
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 64/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียร
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 62
แบบฟอร์ม PLC 2562 ไฟล์ Word
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 62
แบบฟอร์ม PlC ไฟล์ PDF
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 62
แบบฟอร์ม PLC
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 62
คำสั่งรับนักเรียน62
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 62
บันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 62
แนวปฏิบัติการรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62