ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิต เรื่องที่ 84/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมที่ 80 เรื่องพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2562
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 65/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมิน นิเทศ ติดตามผลการ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 54/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศ
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 64/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียร
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 62
แบบฟอร์ม PLC 2562 ไฟล์ Word
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 62
แบบฟอร์ม PlC ไฟล์ PDF
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 62
แบบฟอร์ม PLC
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 62
คำสั่งรับนักเรียน62
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 62
บันทึกการใช้สื่อการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 62
แนวปฏิบัติการรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.”
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
ใบสมัครเข้าเรียน 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
รายชื่อนักเรียนลาออก แขวนลอย
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 62
วันที่ 8/2/62. พิธีเปิดบ้านลานโพธิ์
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 62
กิจกรรมวันตรุษจีน
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 62
งานนิทรรศการ เปิดบ้าน ลานโพธิ์ Go To World Class Standard School & Useful Innovation
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 62
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 62