ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559
ชาว ดำ - ทอง แสดงความยินดีกับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปัการศึกษา 2559 (อ่าน 479) 14 พ.ค. 60
งานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 560) 20 ม.ค. 60
งานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 770) 20 ม.ค. 60
การแสดงความสามารถ และพัฒนาศักดิ์ยภาพของนักเรียนโพธินิมิตวิทยาคม (อ่าน 454) 20 ม.ค. 60
งานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 494) 20 ม.ค. 60