ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
reptiles แปลว่า สัตว์เลื้อยคลาน. ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 (อ่าน 240) 12 ธ.ค. 61
tài 泰 ไทย 泰国 Tàiguó ประเทศไทย 泰国人 tàiguórén ประจำวันศุกร์ที่ 7. ธันวานม 2561 (อ่าน 214) 12 ธ.ค. 61
Exponent. แปลว่า. เศษส่วน. ประจำวันศุกร์ ที่ 30. เดือน พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 230) 03 ธ.ค. 61
Graduated Cylinder วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561. (อ่าน 218) 21 พ.ย. 61
Award. ประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 15. พฤศจิกายน 2561. (อ่าน 250) 16 พ.ย. 61
运动会 Yùndònghuì กีฬาสี ประจำวันอังคารที่ 13. พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 288) 16 พ.ย. 61
PRICE ประจำวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 (อ่าน 395) 15 มิ.ย. 61
PRIZE ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (อ่าน 335) 15 มิ.ย. 61
Touch ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 (อ่าน 388) 10 มิ.ย. 61
Pollution ประจำวีันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 (อ่าน 440) 10 มิ.ย. 61
คำว่า " Genius" ประจำวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 (อ่าน 352) 01 มิ.ย. 61
คำว่า "ratio" วันที่ พฤหัสบดี 31 พฤาภาคม 2561 (อ่าน 377) 31 พ.ค. 61
freedom ความมีอิสระ วันที่ 20 มิ.ย.60 (อ่าน 542) 20 มิ.ย. 60
Projection การฉายภาพ (อ่าน 654) 02 มิ.ย. 60
creative [ADJ] ซึ่งมีความคิดริเริ่ม คำศัพท์ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 638) 16 ก.พ. 60
Coordination การร่วมมือประสานงาน คำศัพท์ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 722) 15 ก.พ. 60
valentine (แวล'เลินไทน์) n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กัน คำศัพท์ ประจำวันที่ (อ่าน 604) 14 ก.พ. 60
force กำลังแรง, แรงบังคับ คำศัพท์ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 648) 10 ก.พ. 60
opinion ๑. ความคิดเห็น, ความเห็น คำศัพท์ ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 587) 09 ก.พ. 60
fact ข้อเท็จจริง คำศัพท์ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 584) 09 ก.พ. 60
modern (adj) ทันสมัย คำศัพท์ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 628) 07 ก.พ. 60
xià wŭ hăo 下午好 คำศัพท์ ประวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 486) 06 ก.พ. 60
Chemical (ทางเคมี) คำศัพท์ ประจำปี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 1144) 03 ก.พ. 60
exponent เลขชี้กำลัง, ตัวเลขที่เขียนไว้ด้านบนขวาของจำนวนใด ๆ คำศัพท์ ประจำวันที่ 2 ก.พ. 60 (อ่าน 510) 02 ก.พ. 60
respect (n) ความเคารพ,ความนับถือ,ความเกี่ยวเนื่อง,ความสัมพันธ์ คำศัพท์ ประจำวันที่ 1 ก.พ. 2560 (อ่าน 525) 01 ก.พ. 60
confident [N] ที่มั่นใจ, See also: ที่แน่นอน, ที่เชื่อใจได้, คำศัพท์ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2560 (อ่าน 533) 31 ม.ค. 60
กงสี่ฟาไฉ(恭喜发财)” Gong Xi Fa Cai ซึ่งแปลว่า ขอให้ร่ำรวย คำศัพท์ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2560 (อ่าน 2057) 31 ม.ค. 60
Poetry (โพ'อิทรี) n. การประพันธ์บทกวี,กวีนิพนธ์ คำศัพท์ วันที่ 27 มกราคม 2560 (อ่าน 1112) 27 ม.ค. 60
Integer ( จำนวนเต็ม, จำนวนที่อยู่ในเซต {...,-2, -1, 0, 1, 2,...} คำศัพท์ ประจำวันที่ 25 มกราค (อ่าน 536) 26 ม.ค. 60
Dissolve (เจือจาง, หายไป, จางไป) คำศัพท์ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2560 (อ่าน 513) 26 ม.ค. 60
คำว่า Recall คำศัพท์ (วันที่ 12 มกราคม 2560) (อ่าน 549) 13 ม.ค. 60
คำว่า Scary คำศัพท์ (วันที่ 13 มกราคม 2560) (อ่าน 552) 13 ม.ค. 60
คำว่า Wa hen hao คำศัพท์ . (วันที่ 11 มกราคม 2560) (อ่าน 562) 13 ม.ค. 60
คำว่า N1 hao ma? คำศัพท์ (วันที่ 11 มกราคม 2560) (อ่าน 495) 13 ม.ค. 60