ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม MORNING ENGLISH
กิจกรรม Morning English
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 63
Biotic แปลว่า ชีววิทยา,ชีวภาพ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 62
Homophones แปลว่า คำพ้องเสียง ประจำวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 62
reptiles แปลว่า สัตว์เลื้อยคลาน. ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 61
tài 泰 ไทย 泰国 Tàiguó ประเทศไทย 泰国人 tàiguórén ประจำวันศุกร์ที่ 7. ธันวานม 2561
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 61
Exponent. แปลว่า. เศษส่วน. ประจำวันศุกร์ ที่ 30. เดือน พฤศจิกายน 2561
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 61
Graduated Cylinder วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561.
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 61
Award. ประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 15. พฤศจิกายน 2561.
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 61
运动会 Yùndònghuì กีฬาสี ประจำวันอังคารที่ 13. พฤศจิกายน 2561
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 61
PRICE ประจำวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 61
PRIZE ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 61
Touch ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 61
Pollution ประจำวีันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 61
คำว่า " Genius" ประจำวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 61
คำว่า "ratio" วันที่ พฤหัสบดี 31 พฤาภาคม 2561
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 61
freedom ความมีอิสระ วันที่ 20 มิ.ย.60
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 60
Projection การฉายภาพ
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 60
creative [ADJ] ซึ่งมีความคิดริเริ่ม คำศัพท์ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 60
Coordination การร่วมมือประสานงาน คำศัพท์ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60
valentine (แวล'เลินไทน์) n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กัน คำศัพท์ ประจำวันที่
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 60