ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
Touch ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
touch     [VT] สัมผัส, See also: แตะจับSyn. rubpatnudgefinger
touch     [VI] สัมผัส, See also: แตะจับSyn. rubpatnudgefinger
touch     [VT] นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน
touch     [VI] นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน
touch     [VT] กดเบาๆ
touch     [VT] มีอิทธิพล, See also: มีผลกระทบ
touch     [VT] ใช้หรือกิน
touch     [VT] เกี่ยวข้อง, See also: เกี่ยวพันเกี่ยวข้องด้วย
touch     [N] ความรู้สึก, See also: การสัมผัส
touch     [N] การสัมผัส, See also: การแตะต้อง
ข้อมูลจาก  https://dict.longdo.com/search/touch
 โดย   Ms.Glenda D. Patron 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 351 ครั้ง