ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
คำว่า "ratio" วันที่ พฤหัสบดี 31 พฤาภาคม 2561
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ratio     [N] อัตราส่วน, See also: สัดส่วนอัตราเปรียบเทียบSyn. comparisonproportion
ration     [N] การปันส่วน, See also: การแบ่งสรรSyn. allotmentshare
ration     [N] ปริมาณที่แบ่งสรร, See also: ปริมาณปันส่วนSyn. allowanceportion
ration     [VT] ปันส่วน, See also: แบ่งสรรSyn. allotapportion
rational     [ADJ] ซึ่งมีเหตุผล, See also: รู้จักเหตุผลเข้าใจเหตุผลSyn. logicalreasonable
rationale     [N] คำชี้แจงเหตุผล, See also: พื้นฐานของเหตุผลSyn. groundreason why
rationing     [N] นโยบายจำกัดปริมาณของบางสิ่ง
ration out     [PHRV] แบ่งปัน, See also: แบ่งส่วน
ratiocinate     [VI] โต้แย้งอย่างมีเหตุผล, See also: ใช้เหตุผลSyn. discuss
rationalise     [VT] ใช้เหตุผลตัดสิน, Syn. explainAnt. justify
ข้อมูลจาก https://dict.longdo.com/search/%20Ratio%20
โดย 
Miss.Hearty Barcebal 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 337 ครั้ง