ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
freedom ความมีอิสระ วันที่ 20 มิ.ย.60
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freedom     [N] ความเป็นอิสระ, See also: เสรีภาพอิสรภาพSyn. independenceliberty

 

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freedom เสรีภาพ, อิสรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedom เสรีภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedom เสรีภาพ [ดู liberty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedom of assembly เสรีภาพในการชุมนุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedom of choice เสรีภาพในการเลือก (ตามความสมัครใจ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedom of contract เสรีภาพในการทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedom of expression เสรีภาพในการแสดงออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedom of information เสรีภาพทางข้อมูลข่าวสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedom of movement for workers เสรีภาพของคนทำงานที่จะเข้าไปทำงาน [ในดินแดนของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC)] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedom of religion; freedom, religious เสรีภาพทางศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 508 ครั้ง