ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
Projection การฉายภาพ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
projection    [N] การวางแผน, See also: การคาดคะเนSyn. guessprognostication
projection    [N] สิ่งที่วางแผนไว้
projection    [N] การฉายภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
projection๑. การฉาย๒. การแสดงส่วนไม่ซ้ำ [ใช้เฉพาะงานฐานข้อมูล] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
projectionการโทษผู้อื่น (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
projection๑. ภาพฉาย๒. การฉาย๓. ผลการคาดคะเน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
projection periodช่วงเวลาคาดคะเน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
projection weldingการเชื่อมปุ่มยื่น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า projection **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
projectionLet's begin practicing voice projection.
projectionHe's the projectionist at the theater.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ,การวางแผน,การออกแบบ,การยิง,การโผล่ออกมา,การนูนออกมา,การปล่อยออกมา,การส่อง,การฉาย,ภาพทอดเงา,ภาพฉาย,การคำนวณทุน,การคำนวณอัตราการก้าวหน้า,การคาดคะเน,การประเมิน,แผนการ,โครงการ., Syn. overhang,predicito
projectionist(พระเจค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ฉายภาพยนต์หรือภาพนิ่ง
ที่มา : https://dict.longdo.com/search/projection
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 616 ครั้ง