ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
creative [ADJ] ซึ่งมีความคิดริเริ่ม คำศัพท์ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]

creative  [ADJ] ซึ่งมีความคิดริเริ่มSee also: ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์Syn. imaginativeproductive

creative

[ADJ] ซึ่งสามารถสร้าง

creative

[N] บุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม

creatively

[ADV] อย่างสร้างสรรค์Syn. differentlyoriginally

ข้อมูล จาก https://dict.longdo.com/search/creative 

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,20:14   อ่าน 601 ครั้ง