ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
Coordination การร่วมมือประสานงาน คำศัพท์ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.

Coordination  การร่วมมือประสานงาน,การประสานงาน,การประสานรวมกัน,การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว,ความสัมพันธ์ในการทำงานของอวัยวะ,ร่วมมือกันประสานงาน,การทำงานประสานกัน [การแพทย์]

Coordination compounds

สารประกอบโคออร์ดิเนชั่น [TU Subject Heading]

Coordination Number

โคออรื์ดิเนชั่นนัมเบอร์,โคออร์ดิเนชันนัมเบอร์ [การแพทย์]

Coordination Sphere

วงขอบเขตของการโคออร์ดิเนชัน [การแพทย์]

Coordination, Eye Hand

ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ [การแพทย์]

Coordination, Eye-Brain-Hand

การใช้สายตาสมองและมือทำงานประสานกัน [การแพทย์]

Coordination, Eye-Hand

ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ,ความสัมพันธ์ระะหว่างการใช้สายตาและมือ [การแพทย์]

Coordination, Impaired

โคออร์ดิเนชันเสีย,การทรงตัวไม่ดี [การแพทย์]

ข้อมูลจาก  https://dict.longdo.com/search/coordination

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2560,19:53   อ่าน 676 ครั้ง