ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
force กำลังแรง, แรงบังคับ คำศัพท์ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]

force                                                        กำลังแรง, แรงบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

force

แรง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

force ball

ลูกกลมวัดแรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

force feedback

เครื่องป้อนแรงกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

force majeure

เหตุสุดวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

force majeure (Fr.)

เหตุสุดวิสัย [ดู cas fortuit, casus fortuitus และ vis major] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

force majeure (Fr.); act of God

เหตุสุดวิสัย [ดู cas fortuit, casus fortuitus และ vis major] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

force of mortality

แรงผลักดันภาวะการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

force of nature

กำลังแรงธรรมชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

force theory of the state

ทฤษฎีอำนาจก่อให้เกิดรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]


ช้อมูลจาก  https://dict.longdo.com/search/force
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2560,09:12   อ่าน 611 ครั้ง