ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
fact ข้อเท็จจริง คำศัพท์ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]

fact                                         ข้อเท็จจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

fact

ข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

fact

ข้อเท็จจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

fact in issue

ข้อเท็จจริงในประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

fact question

ปัญหาข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

fact, evidential; fact, relevant

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

fact, irrelevant

ข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

fact, primary

ข้อเท็จจริงชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

fact, relevant; fact, evidential

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

fact-finder

ผู้สืบสวนข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

 ข้อมูลจาก  https://dict.longdo.com/search/fact

โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 550 ครั้ง