ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
opinion ๑. ความคิดเห็น, ความเห็น คำศัพท์ ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]

opinion                          ๑. ความคิดเห็น, ความเห็น๒. มติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

opinion leader

ผู้ชี้นำความคิดเห็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

opinion polls

การหยั่งเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

opinion, advisory

ความเห็นของศาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

opinion, concurring

ความเห็นพ้อง (ที่มีเหตุผลแตกต่างกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

opinion, crowd

มติฝูงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

opinion, dissenting

ความเห็นแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

opinion, expert

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

opinion, group

มติกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

opinion, public

มติมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

 ข้อมูลจาก  https://dict.longdo.com/search/OPINION

โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 551 ครั้ง