ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
modern (adj) ทันสมัย คำศัพท์ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modern[ADJ] สมัยใหม่, See also: ยุคใหม่สมัยปัจจุบันทันสมัยSyn. up-to-daterecentnewAnt. old-fashionout-of-dateancientformer
modern[N] คนสมัยใหม่, See also: คนทันสมัย
modernise[VT] ทำให้ทันสมัย, See also: ทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันSyn. rebuildimproveupdate
modernise[VT] ทำให้ทันสมัย, Syn. modernize
modernism[N] ความทันสมัย, Syn. innovationnewnessnovelty
modernist[N] คนสมัยใหม่, See also: คนทันสมัย
modernist[ADJ] สมัยใหม่
modernity[N] ความทันสมัย, See also: สิ่งทันสมัยSyn. modernism
modernize[VT] ทำให้ทันสมัย, See also: ทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันSyn. rebuildimproveupdate
modern-day[ADJ] เกี่ยวกับปัจจุบัน, Syn. contemporary

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modernแผนใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Modern Englishภาษาอังกฤษใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
modern style; art nouveau; Jugendstil; modernista; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modernista; art nouveau; Jugendstil; modern style; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modernizationการทำให้ทันสมัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]


ข้อมูลจาก https://dict.longdo.com/search/Modern
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 580 ครั้ง