ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
respect (n) ความเคารพ,ความนับถือ,ความเกี่ยวเนื่อง,ความสัมพันธ์ คำศัพท์ ประจำวันที่ 1 ก.พ. 2560
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.

Respect for persons

การยอมรับความเป็นมนุษย์ [TU Subject Heading]

respect (n) ความเคารพ,ความนับถือ,ความเกี่ยวเนื่อง,ความสัมพันธ์

respect

(vt) เคารพ,นับถือ,พาดพิง,เกี่ยวกับ,คำนึงถึง

respectability

(n) ความถูกต้อง,ความน่านับถือ,ความเหมาะสม,ความสูงส่ง

respectable

(adj) น่าเคารพยำเกรง,น่านับถือ,สูงส่ง,ถูกต้อง,เหมาะสม

respectful

(adj) ซึ่งเคารพยำเกรง,ซึ่งเคารพนับถือ

respecting

(pre) ว่าด้วย,เกี่ยวกับ,ในกรณี

respective

(adj) ตามลำดับ,โดยเฉพาะ,ทุกๆ

respectively

(adv) แต่ละ,ตามลำดับ,ทุกๆ

disrespect

(n) ความไม่นับถือ,ความไม่มีสัมมาคารวะ,การดูหมิ่น

disrespect

(vt) ไม่นับถือ,ไม่มีสัมมาคารวะ,ดูหมิ่น

โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 484 ครั้ง