ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
Dissolve (เจือจาง, หายไป, จางไป) คำศัพท์ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2560
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissolve, Physicallyละลาย [การแพทย์]
Dissolved Gasก๊าซธรรมชาติที่ละลายปนอยู่ในน้ำมันในแหล่งกักเก็บใต้ดิน
เมื่อมีการผลิตน้ำมันขึ้นมายังผิวดิน ที่ความดันบรรยากาศก๊าซก็จะแตกตัวออกมา [ปิโตรเลี่ยม]
Dissolved oxygenออกซิเจนละลาย [TU Subject Heading]
Dissolved Oxygen, DOออกซิเจนละลาย, ดีโอ 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ น้ำเสียหรือของเหลวอื่นๆ โดยปกติ จะวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร, ส่วนในล้าน (สนล)หรือเปอร์เซนต์ของการอิ่มตัว [สิ่งแวดล้อม]
Dissolved Solids, DSของแข็งละลายน้ำ, ดีเอส [สิ่งแวดล้อม]
Dissolved-Oxygen Sag Curveเส้นหย่อนออกซิเจนละลาย, เส้นตกท้องช้าง 
เส้นโค้งแสดงระดับออกซิเจนละลายตามความยาวของ ลำน้ำ ซึ่งจะลดลง เมื่อมีการระบายน้ำเสียลงลำน้ำนั้น และจะกลับเพิ่มขึ้นอีกเมื่อมีการเติมอากาศ จากการสังเคราะห์แสงและ/หรือจากการแทรกตัวลงน้ำของออกซิเจนจากอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 479 ครั้ง