ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
คำว่า Recall คำศัพท์ (วันที่ 12 มกราคม 2560)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]

recall

[VI] ระลึก, See also: รำลึก, หวนคิด, Syn. recollect, remember

recall

[VT] ทำให้หวนคิดถึง, See also: ทำให้ระลึกถึง, ทำให้นึกถึง, Syn. call to mind, think of

recall

[VT] เรียกกลับ, See also: เรียกคืน, นำกลับ, สั่งให้กลับ, Syn. repeal, retract, revoke

recall

[VT] ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. cancel, withdraw

recall

[N] การระลึกได้, See also: การจำได้, Syn. memory, remembrance

recall

[N] การยกเลิก, See also: การเพิกถอน, Syn. cancellation, withdrawal

recall to

[PHRV] เรียกกลับ, See also: สั่งให้กลับ, เพิกถอน

recall from

[PHRV] เรียกกลับ, See also: สั่งให้กลับ, นำกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]

recall

๑. จำได้, ระลึกได้๒. การระลึกได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

recall

๑. การถอดถอน (ก. ปกครอง)๒. การเรียกกลับ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]ข้อมูลจาก https://dict.longdo.com/search/scary
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 516 ครั้ง