ผลงานนักเรียน
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ 
เด็กชายศิวกร บารัตทาปา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 
และ นางสาวรุ่งนภา มีคำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 
จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2564,23:13   อ่าน 52 ครั้ง