ประชาสัมพันธ์
คู่มือโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม Potinimitwittayakom Safety School
คู่มือโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ฉบับสมบูรณ์  Potinomitwittayakom Safety School 
สำหรับเป็นแนวทางในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาสังคม และด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน

คลิกดูคู่มือ

-----------------------------------------------------------------------------------
คู่มือโรงเรียนปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร ห้ามมิให้ผู้ใด ทำซ้ำดัดแปลง เผยแพร่ต่อผู้อื่นหรือสาธารณชนเพื่อหากำไรหรือผลประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้าหรือการกระทำในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
 

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,06:16   อ่าน 4553 ครั้ง