ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติ
โรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม
ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี 
มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ตามที่ท่านจะเมตตาหรือบริจาคเป็นทุนในแต่ระดับชั้น ทุนม.ต้น ทุนละ 1,500 บาท  ทุนม.ปลาย ทุนละ 2,000 บาท  
(ร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อทุนการศึกษาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
โดยจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
------------------------------------------------------------------------------
ผู้สนใจร่วมสามารถแจ้งความประสงค์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
โทร 02-5837345 ต่อ 114 หรือ 088 -7906038 (ครูชนิกานต์)
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,12:37   อ่าน 83 ครั้ง