ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,13:21   อ่าน 41 ครั้ง