ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
งานห้องสมุด โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๓

      งานห้องสมุด โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   ในวันที่ ๑๒ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง โดยมีการมอบเกียรติบัตร  ให้แก่นักเรียน ที่เข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ โดยมี ดร.แน่งน้อย  เพ็งพันธ์เป็นประธานในพิธี

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,14:54   อ่าน 19 ครั้ง