ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โดยคุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี นำนักเรียน จำนวน 26 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โดยคุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี นำนักเรียน จำนวน 26 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2562,15:52   อ่าน 75 ครั้ง