ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559
งานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559
คณะผู้บริหาร และครู ตลอดจนนักเรียน ขอแสดงความขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาประเมินสถานศึกษาของพวกเรา ชาวโพธินิมิตวิทยาคม ในวันที่ 20 มกราคม 2560 

                                     คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 488 ครั้ง