วารสารอิเล็กทรอนิกส์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

กับ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี และ ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี2565
กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2565
คณะผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ 2565
คณะผู้บริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.นนทบุรี
การประชุมครูวาระพิเศษ
ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 มอบสื่อประชาสัมพันธ์และร่วมปรึกษาหารือ เรื่องการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รับการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
คณะผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
เยี่ยมคุณครูและนักเรียนที่พักรักษาตัว

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

มอบหมายให้ นายปวริศร์  โตน้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนคณะครูและบุคลากร

นำอาหารและน้ำดื่ม เยี่ยมคุณครูและนักเรียนที่พักรักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ณ โรงแรมริชมอนด์

ร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ พระครูปลัดสมพร วรธมฺโม (ม่วงรุ่ง) อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม
คณะผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ 2565

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565

รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จากคุณกฤษฎา วามะศิริ ผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
สวัสดีปีใหม่ 2565
การดำเนินการทดลองใช้เครื่องมือวัด ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์
ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนพงษ์ ทองพลับ เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ว9 (PA)
ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดงานมุทิตาคารวะ ประจำปี 2564
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ประจำปี 2564
To Be Number One
กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2564
การประชุมครู ประจำเดือนธันวาคม 2564
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เยี่ยมชมโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นำโดย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นายพิรัชย์ภณ ธนาพัฒน์ธำรง ผู้จัดการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นางศิริพร ตันทโอภาส ผู้จัดการโครงการเรียนรวมและอาสาสมัคร นางสาวธนาพันธ์ เค้าสิม ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและกรรมการโครงการเรียนรวมฯ เข้าเยี่ยมโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เพื่อขอบคุณในความร่วมมือการเป็นเครือข่ายในการทำงาน

ด้านการศึกษาร่วมกัน และปรึกษาหารือเพื่อการพัฒนาโครงการเรียนรวมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โดยมี ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม คณะผู้บริหาร และกลุ่มงานเรียนรวม ให้การต้อนรับ

คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นายประวิน แก้วดวงแสง เนื่องในโอกาสย้ายมา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้าร่วมพิธีรับมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมแสดงความอาลัยงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ รองปวริศร์ โตน้ำ