ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้อง 5
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้อง 4
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้อง 3
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้อง 2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 4 ห้อง 1
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้อง 6
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้อง 5
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้อง 4
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้อง 3
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้อง 2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 1 ห้อง 1
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
สมัครง่าย ใช้คล่อง แค่ 4 ขั้นตอนก็ใช้ Aksorn On-Learn ได้!
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 63
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 62
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 62
ประกาศรับเจ้าหน้าที่ธุการการชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 62
คำสั่งรับนักเรียน62
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 62
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.”
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
ใบสมัครเข้าเรียน 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62