ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
คุณครูอนงค์นาถ สงธิ ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นำนักเรียนจำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ด
คุณครูอนงค์นาถ สงธิ ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นำนักเรียนจำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ด
คุณครูอนงค์นาถ สงธิ ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นำนักเรียนจำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ด
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ ลามอ ร่วมกับคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลไทรน้อยและโรงพยาบาลปากเกร็ด ๒ จัดกิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ ลามอ ร่วมกับคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลไทรน้อยและโรงพยาบาลปากเกร็ด ๒ จัดกิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ ลามอ ร่วมกับคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลไทรน้อยและโรงพยาบาลปากเกร็ด ๒ จัดกิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ ลามอ ร่วมกับคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลไทรน้อยและโรงพยาบาลปากเกร็ด ๒ จัดกิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ ลามอ ร่วมกับคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลไทรน้อยและโรงพยาบาลปากเกร็ด ๒ จัดกิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมการอบรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมการอบรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมการอบรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมการอบรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมการอบรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิชัยบรรดาศักดิ์
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมและคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับสภานักเรียนชุดประจำปีการศึกษา 2562 และร่วมประดับเข็มให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2562,16:57   อ่าน 1058 ครั้ง