ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ อบรมการลงข้อมูลเว็บไซต์ของกลุ่มงาน/ฝ่าย ของโรงเรียนให้แก่บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ อบรมการลงข้อมูลเว็บไซต์ของกลุ่มงาน/ฝ่าย ของโรงเรียนให้แก่บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ อบรมการลงข้อมูลเว็บไซต์ของกลุ่มงาน/ฝ่าย ของโรงเรียนให้แก่บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โดยคุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี นำนักเรียน จำนวน 26 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหา
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โดยคุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี นำนักเรียน จำนวน 26 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหา
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โดยคุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี นำนักเรียน จำนวน 26 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหา
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,14:27   อ่าน 269 ครั้ง