ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
คุณครูปรีดา,คุณครูไตรรงค์ และคุณครูรมิดา นำเรียนห้อง ม2/6 เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและป้องกันเด็กจมน้ำร่วมกับจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมรา
คุณครูปรีดา,คุณครูไตรรงค์ และคุณครูรมิดา นำเรียนห้อง ม2/6 เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและป้องกันเด็กจมน้ำร่วมกับจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมรา
คุณครูปรีดา,คุณครูไตรรงค์ และคุณครูรมิดา นำเรียนห้อง ม2/6 เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและป้องกันเด็กจมน้ำร่วมกับจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมรา
คุณครูปรีดา,คุณครูไตรรงค์ และคุณครูรมิดา นำเรียนห้อง ม2/6 เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและป้องกันเด็กจมน้ำร่วมกับจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมรา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,12:19   อ่าน 359 ครั้ง