ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายปวริศร์ โตน้ำ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเข้าร่วมพิธีถวายพระพร
วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายปวริศร์ โตน้ำ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเข้าร่วมพิธีถวายพระพร
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ คุณครูกฤษณี สุริยาแสงศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ณ โรงเรียนโพธิ์บ้านอ้อย ทองดีวิทยานุสรณ์
วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ คุณครูกฤษณี สุริยาแสงศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ณ โรงเรียนโพธิ์บ้านอ้อย ทองดีวิทยานุสรณ์
วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ คุณครูกฤษณี สุริยาแสงศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ณ โรงเรียนโพธิ์บ้านอ้อย ทองดีวิทยานุสรณ์
วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ คุณครูกฤษณี สุริยาแสงศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ณ โรงเรียนโพธิ์บ้านอ้อย ทองดีวิทยานุสรณ์
วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ คุณครูกฤษณี สุริยาแสงศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ณ โรงเรียนโพธิ์บ้านอ้อย ทองดีวิทยานุสรณ์
วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ คุณครูอรทัย มาลยานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ ในการดำเนินงานจัดประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ คุณครูอรทัย มาลยานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ ในการดำเนินงานจัดประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,12:17   อ่าน 64 ครั้ง