ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูจันทร์ฉาย โภคมูลผล ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 67
วันที่ 25 มีนาคม 2561 คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ม. 1 ณ ห้องทองดี
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 183 ครั้ง